استعفای والی بلخ از سوی رئیس جمهور منظور شد

استعفای والی بلخ از سوی رئیس جمهور منظور شد

ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که رئیس جمهور غنی استعفای عطا محمد نور والی بلخ را منظور کرده است.   دریک خبرنامه ریاست‌جمهوری آمده که عطا محمد نور والی بلخ، استعفایش را چندی قبل به رئیس‌ جمهور غنی پیشنهاد کرده...