چگونه می‌توانیم بر استرس خود در محل کارمان غلبه کنیم؟

چگونه می‌توانیم بر استرس خود در محل کارمان غلبه کنیم؟

استرس از جمله ی بیماری های عصبی است که به مقدار بسیار بسیار کم در برخی مواقع از زندگیمان با آن مواجه میشویم. گاهی اوقات زیاد بودن میزان استرس میتواند اثرات مخربی بر جسم انسان بگذارد . بنابر این لازم است با روش هایی کار آمد...