استرالیا شمار سربازانش را در افغانستان افزایش می‌دهد

استرالیا شمار سربازانش را در افغانستان افزایش می‌دهد

محمد اشرف غنی رییس‌جمهور کشور با ملکم ترنبل نخست‌وزیر استرالیا که در رأس یک هیئت عالی‌رتبه آن کشور روز گذشته به کابل آمده دیدار کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌ای گفته است که در این دیدار که در ارگ انجام...