استرالیا برای پناهجویان قوانین جدید و سخت طرح می‌کند

استرالیا برای پناهجویان قوانین جدید و سخت طرح می‌کند

دولت استرالیا قوانین سخت‌گیرانه جدیدی درخصوص پناهجویان ارایه کرده است. این طرح هفته آینده برای رای‌گیری در پارلمان کشور مطرح می‌شود. بر اساس پیشنهاد دولت این کشورآندسته از پناهجویانی که از طریق دریا به این کشور...