استرالیا با دو طلا صدرنشین بازی‌های المپیک

استرالیا با دو طلا صدرنشین بازی‌های المپیک

در بازی‌های المپیک امسال که دو روز از آغازش گذشته، آسترالیا با دو مدال طلا و یک برونز، در صدر جدول قرار دارد. دو ورزشکار آسترالیایی در آب‌بازی مدال طلا گرفتند و یکی دیگر در نشانه زنی صاحب مدال برونز شد. در جایگاه دوم...