استرالیا برای گسترش مأموریت خود در افغانستان، با ایالات متحدۀ امریکا گفت‌وگو می‌کند

استرالیا برای گسترش مأموریت خود در افغانستان، با ایالات متحدۀ امریکا گفت‌وگو می‌کند

جولی بیشاپ وزیر امور خارجه آسترالیا در مصاحبه تازه با نشریه ویست آستریلین گفت، هر چند امریکا تا اکنون در مورد گسترش و تمدید مأموریت در افغانستان از این‌کشور درخواست رسمی نکرده، اما در این مورد بحث‌های جدی ادامه...