استراتژی جدید امریکا برای افغانستان حمایت قزاقستان را در پی داشت

استراتژی جدید امریکا برای افغانستان حمایت قزاقستان را در پی داشت

نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان حمایت‌اش را از استراتژی جدید امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا اعلام کرد.   در استراتژی جدید امریکا پیرامون مبارزه جدی نیروهای امریکایی علیه طالبان مسلح در افغانستان تاکید...