دست باز طالبان برای استخراج معادن غور

دست باز طالبان برای استخراج معادن غور

طالبان مسلح به استخراخ معادن غور مصروف هستند. عبدالبصیر قادری، یک عضو شورای ولایتی غور با تلویزیون چکاد گفته است که طالبان در تبانی با برخی از بازرگانان به غارت معادن این ولایت می‌پردازند. آقای قادری افزوده است که این...