استخراج غیرقانونی معادن در مناطق ناامن افغانستان

استخراج غیرقانونی معادن در مناطق ناامن افغانستان

مسئولان در وزارت معادن و پترولیم افغانستان می‌گویند که معادن موجود در ولایت‌های ناامن از سوی برخی افراد به گونه غیر قانونی استخراج می‌شوند.   نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفت که برخی افراد در داخل نظام...