استخدام صدها تن در ادارات دولتی غرب کشور

استخدام صدها تن در ادارات دولتی غرب کشور

در جریان سال جاری بیش از یک هزار و ششصد تن در حوزه غرب کشور از طریق پروسه اصلاحات اداری و خدمات ملکی در بست های مختلف ادارات دولتی  ولایات غرب کشور استخدام شدند.   عبدالسلام سلام رییس اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی...