استخبارات منطقه‌ای در نیمروز به فعالیت‌های تخریبی مصروف هستند

استخبارات منطقه‌ای در نیمروز به فعالیت‌های تخریبی مصروف هستند

والی نیمروز از فعالیت‌های تخریبی استخبارات برخی از کشور‌های منطقه، در این ولایت ابراز نگرانی می‌کند.   محمد سمیع والی نیمروز تاکید دارد فعالیت‌های استخباراتی کشورهای منطقه در بخش‌های امنیتی و اقتصادی این ولایت،...