استانکزی: شبکه‌های تروریستی در تلاش فعالیت بیشترند

استانکزی: شبکه‌های تروریستی در تلاش فعالیت بیشترند

مقام‌های ارشد امنیتی کشور در مورد احتمال گسترش ناامنی‌ها در اکثر مناطق کشور هشدار داده اما تأکید کردند که نظامیان افغان برای دفع تهدیدها و کنترل اوضاع امنیتی آمادگی لازم دارند. بر اساس خبرنامۀ وزارت دفاع ملی معصوم...