استادیوم هرات، یک قدم تا بهره برداری

استادیوم هرات، یک قدم تا بهره برداری

چمن مصنوعی ورزشگاه هرات که کار نصب آن اوایل سال جاری آغاز و به تازگی پایان یافته است روز شنبه از سوی قدیر جویا سرپرست آمریت ورزشی هرات با حضور مهمانان داخلی و خارجی به بهره برداری می‌رسد. آقای جویا در مورد ورزشگاه هرات...