استادان دانشگاه‌های کابل هنوز معترض‌اند

استادان دانشگاه‌های کابل هنوز معترض‌اند

معترضان که استادان دانشگاه‌های کابل پول‌تخنیک و تعلیم و تربیه هستند، از پنج روز به این سو در اعتراض به‌فرمان تقنینی رییس جمهوری معترض هستند و از رفتن به جلسات امتحانات خودداری کرده‌اند. محمد اشرف غنی، رییس جمهوری...