“اساس روند مبارزه با خشونت علیه زنان در کشور مشکل دارد”

“اساس روند مبارزه با خشونت علیه زنان در کشور مشکل دارد”

محبوبه جمشیدی رییس ریاست امور زنان در ولایت هرات می‌گوید که اساس روند مبارزه با خشونت علیه زنان در کشور مشکل دارد، وی در مصاحبه‌ای به تلویزیون چکاد گفت: "ما نخست برای زنان آگاهی دادیم و این آگاهی بسیار قوی هم بود و سبب شد...