اساسنامه حزب کمونیست با درج نام شی جین پینگ در این اساسنامه تغییر کرد

اساسنامه حزب کمونیست با درج نام شی جین پینگ در این اساسنامه تغییر کرد

حزب حاکم کمونیست چین روز سه ‌شنبه اصلاحیه‌ای  بر قانون اساسی  این  کشور تصویب کرد.   طی  این تغییرات، نام شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و ایدئولوژی او تحت عنوان «عصر جدیدی از سوسیالیسم با مشخصه های ویژه» در اساسنامه...