از یک انفجار نیرومند در هرات جلوگیری شد

از یک انفجار نیرومند در هرات جلوگیری شد

نیروهای سرحدی از یک انفجار نیرومند جلوگیری کردند. احسان علومی سخنگوی زون ۷۰۵ سرحدی امروز به رسانه‌ها گفت که مخالفان مسلح یک ماین کنترل شونده را درمسیر گذر کارمندان یک شرکت سرک‌سازی جاسازی کرده بودندکه قصد آماج قرار...