از گوش‌دادن به مشکلات تا سقوط در کانال فاضلاب

از گوش‌دادن به مشکلات تا سقوط در کانال فاضلاب

به گزارش رسانه‌های هندی، فروریختن سقف یک کانال فاضلاب در ایالت گجرات در غرب این کشور، یک نماینده زن مجلس هند را زخمی ساخت. این نماینده زن برای بازدید از برخی مناطق ایالت گجرات رفته بود که هنگام سخن گفتن با ساکنان منطقه...