از گشت و گزار مسلحانه در روز شهید خودداری کنید

از گشت و گزار مسلحانه در روز شهید خودداری کنید

رییس بنیاد شهید احمد شاه مسعود در آستانه فرا رسیدن سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور، از جوانان طرفدار شهید مسعود می‌خواهد که از گشت و گزار مسلحانه و گروهی بدون جهت در سطح شهر کابل خود داری کنند. احمد ولی مسعود گفت: از کاروان...