“از پیوستن حکمتیار به صلح حمایت می‌کنم”

“از پیوستن حکمتیار به صلح حمایت می‌کنم”

جنرال حسن شاه فروغ، فرمانده زون ۶۰۶ انصار در مصاحبه‌ای به تلویزیون چکاد گفت: «من نسبت به پیوستن گلبدین حکمتیار رییس حزب اسلامی افغانستان به روند صلح در کشور خوش‌بین هستم». وی گفت که اگر حکمتیار به پروسه صلح بپیوندد،...