“از پروژه تاپی حمایت می‌کنیم”

“از پروژه تاپی حمایت می‌کنیم”

نخستین نشست منطقه‌ای "اهمیت پروژه تاپی" در شهر هرات برگزار شد. در این نشست که معینان وزارت‌های خارجه افغانستان و ترکمنستان، معین وزارت معادن، والی فراه، والی هرات و بالغ‌بر سیصد تن از بزرگان قومی، رؤسای ادارات،...