از هفته شهید در فراه تجلیل به عمل آمد

از هفته شهید در فراه تجلیل به عمل آمد

این محفل که در سالن کنفرانس‌های فرماندهی تیپ/ لوای دوم پیاده برگزار گردید برعلاوه رهبری ملکی ونظامی این ولایت ده ها تن از شخصیت‌های جهادی ، علما کرام ، متنفذین، مجاهدین، جوانان و رسانه‌ها نیز اشتراک نمودند. در این محفل...