از نمایندگان بازنده شورای ولایتی تقدیر شد

از نمایندگان بازنده شورای ولایتی تقدیر شد

شماری از وکیلان شورای ولایتی هرات در مقر این شورا از سوی برخی فرهنگیان و متنفذان هرات مورد تقدیر قرار گرفتند. وکیلانی که روز یکشنبه مورد تقدیر قرار گرفتند؛ تاکید می کنند که به صورت صادقانه وظیفه خود را به پیش...