از قهرمان ملی در هرات بزرگداشت شد

از قهرمان ملی در هرات بزرگداشت شد

امروز از پانزدهمین سالروز کشته شدن احمد شاه مسعود ملقب به قهرمان ملی کشور مانند ولایات دیگر در هرات نیز بزرگداشت شد. دراین مراسم محمد اسماعیل خان یکی از فرماندهان جهاد درغرب کشور ، محمد آصف رحیمی والی هرات وده ها مسئول...