از قاچاق ۳۲ کیلو گرام هروئین به ایران جلوگیری شد

از قاچاق ۳۲ کیلو گرام هروئین به ایران جلوگیری شد

پولیس مبارزه علیه مواد مخدر فرماندهی امنیه هرات یک قاچاق بر مواد مخدر همراه با ۳۲ کیلو گرام مواد مخدر را از بندر اسلام قلعه بازداشت کرده است. پولیس هرات گفته که این فرد که ۳۲ کیلو گرام مواد مخدر نوع هروئین را به‌طور...