از قاچاق ۱۱ پایه جنراتور امریکایی به پاکستان جلوگیری شد

از قاچاق ۱۱ پایه جنراتور امریکایی به پاکستان جلوگیری شد

ریاست عمومی امنیت ملی کشور گفته است که ماموران این اداره، از قاچاق یازده پایه جنراتور امریکایی به پاکستان جلوگیری کرده‌اند. در خبرنامه این اداره که امروز چهارشنبه منتشر شده است، آمده که شبکه‌های مافیایی و قاچاقچیان...