از روز جهانی معلولین با توزیع لباس زمستانی تجلیل به عمل آمد

از روز جهانی معلولین با توزیع لباس زمستانی تجلیل به عمل آمد

سوم دسمبر برابر است با روز جهانی معلولین، از این روز در هرات با توزیع لباس‌های زمستانی برای افراد دارای معلولیت تجلیل شد. عبدالعلی بارکزی مسوول بنیاد خیریه پیر هرات می‌گوید این بنیاد با حمایت و کمک‌های مردمی برای ۲۰۰...