از روز استقلال لهستان تجلیل به عمل آمد

از روز استقلال لهستان تجلیل به عمل آمد

ده ها هزار ناسیونالیست لهستانی روز جمعه با راهپیمایی در خیابان های ورشو، پایتخت روز ملی کشورشان را جشن گرفتند. روز استقلال لهستان یکی از مهمترین مناسبت ها برای تجمع راستگرایان اروپا محسوب می شود. لهستان سنگر مقاومت...