“از روابط افغانستان و هند هراس نداشته باشید”

“از روابط افغانستان و هند هراس نداشته باشید”

اشرف غنی رییس جمهور کشور با سخنرانی در موسسه مطالعات و تحلیل‌های دفاعی هند در دهلی نو تاکید کرد که روابط میان افغانستان و هند به زیان هیچ کشوری نیست و نباید کسی از گسترش آن احساس ترس و نگرانی داشته باشد. رییس جمهور غنی که...