از خودشیفتگی و یا تجمل‌گرایی فرزندتان جلوگیری کنید

از خودشیفتگی و یا تجمل‌گرایی فرزندتان جلوگیری کنید

تجمل‌گرایی واژه سختی است اما سخت‌تر از آن دیدن فرو رفتن در تجملات در نسل و مردمی است که می‌خواستند خلاف چنین جهتی حرکت کنند و شاید سخت‌تر این باشد که تجمل‌گرایی به جنین‌های به دنیا نیامده هم رسیده. جنین‌هایی که قرار...