از حمله نیرومند انتحاری در تاجیکستان جلوگیری شد

از حمله نیرومند انتحاری در تاجیکستان جلوگیری شد

وزارت داخله تاجیکستان از بازداشت ۲ ساکن ناحیه "جلیکول" این کشور که قصد حمله انتحاری در مقابل اداره پولیس منطقه "ختلان" را داشتند، خبر داد. بنا بر گزارش وزارت داخله تاجیکستان، ۲ شهروند این کشور با نام "شمس‌الدین فتح الدین"...