از حملات انفجاری در روزهای نوروز در شهر کابل جلوگیری شد

از حملات انفجاری در روزهای نوروز در شهر کابل جلوگیری شد

ریاست عمومی امنیت ملی گفته که از شهر کابل یک گروه ۴ نفری ماین گذاری را بازداشت کرده است. در خبرنامه این ریاست آمده است این افراد مصروف انجام فعالیت‌های تخریبی و ماین گذاری در شهر کابل بودند که بالفعل با دو حلقه ماین چسپکی...