از انجام کارهایی که هرگز نباید به‌خاطر آنها احساس گناه کنید

از انجام کارهایی که هرگز نباید به‌خاطر آنها احساس گناه کنید

به عنوان یک مشاور زندگی، کار من کمک به مردم برای گذر از اقیانوسی از اتفاقات است: از شروع یک کسب و کار گرفته تا تغییر محل زندگی و یا طلاق گرفتن. شرایط زندگی هر چه که باشد، احساس گناه، بخشی بزرگ و نازیبا از احساسات ما است که...