از امارت سازی داعش در تونس جلوگیری شد

از امارت سازی داعش در تونس جلوگیری شد

حسید ایسید، صدراعظم تونس گفت: حداقل ۵۳ تن درنتیجه درگیری شدید میان نیروهای دولتی این کشور و شورشیان تندرو در مرز تونس و لیبی کشته‌شده‌اند. حسید ایسید، صدراعظم تونس در بیانیه‌ای که از طریق تلویزیون دولتی این کشور نشر شد...