از افکار ناامیدکننده و منفی دوری کنید

از افکار ناامیدکننده و منفی دوری کنید

اگر نوشته‌های منفی و فیلم‌های ناهنجار و گفته‌ها و درس‌های نادرست در دنیا زیاد شده، چرا وقت خود را برای محکومیت این منفی‌ها هدر می‌دهی!؟ مبارزه با منفی ! بهترین روش خلاصی از شر افکار منفی‌، سرمایه‌گذاری روی نقطه...