از استرس دور بمانید؛ فقط با این روش‌ها

از استرس دور بمانید؛ فقط با این روش‌ها

کنترل استرس به طور کامل امری غیر ممکن است، ولی می‌توان با ایجاد برخی تغییرات در شیوه زندگی آنها را کاهش داد. ما به شما یک برنامه دو هفته‌ای برای کاهش و کنترل استرس‌های‌تان پیشنهاد می‌‌کنیم. کنترل استرس با این...