هرات ناامن‌تر از گذشته

هرات ناامن‌تر از گذشته

از ابتدا سال جاری تا کنون ۸۴ حمله مسلحانه از سوی جنگجویان طالب درولایت هرات صورت گرفته است. به اساس گزارش کمیته ی امنیتی شورای ولایتی ۲۳ حمله در ولسوالی شیندند،۱۰ حمله درولسوالی کشک کهنه، ۸ حمله در ولسوالی چشت، ۷ حمله در...