ازدواجی که هفت سال حبس در پی داشت

ازدواجی که هفت سال حبس در پی داشت

مردی که چندی پیش یک دختر ۶ ساله را به عقد خود در آورده بود از سوی دادگاه ابتدایی ولایت غور به ۷ سال حبس محکوم شد. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور در تماس تلفنی به تلویزیون چکاد گفت:" سید عبدالکریم ۶۰ ساله که چندی پیش دختری به...