ازبکستان نخستین تعهد مالی را جهت تمویل خط آهن افغانستان داد

ازبکستان نخستین تعهد مالی را جهت تمویل خط آهن افغانستان داد

گزارش‌ها حاکی از آنست که افغانستان بعد از ۲ سال، تلاش و توسعه همکاری در بخش خط آهن با کشور ازبکستان، نخستین تعهد مالی را جهت تمویل این پروژه در نشست تاشکند بدست آورد.   «اجمل‌حمید عبدالرحیمزی» سخنگوی وزارت مالیه...