ازبرنامه های ایوب انصاری استقبال شد

ازبرنامه های ایوب انصاری استقبال شد

مقام های اداره محلی ولایت هرات اوضاع امنیتی این ولایت را بعد از روی کار آمدن فرمانده جدید پولیس خوب توصیف می کنند. مهدی حدید رییس کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات در صحبت با تلویزیون چکاد گفت:" وضعیت امنیتی ولایت هرات بعد...