تغییر موضع ارگ در قبال طالبان

تغییر موضع ارگ در قبال طالبان

ارگ ریاست جمهوری افغانستان پس از حملات تروریستی اخیر در شهر کابل که منجر به کشته شدن بیش از ۱۰۰ تن شد، چرخش ۱۸۰ درجه‌ای را در قبال طالبان به پیش گرفت.   شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست افغانستان می‌گوید که...