ارگ: بخاطر صلح بدون پیش‌شرط با طالبان مذاکره می‌کنیم

ارگ: بخاطر صلح بدون پیش‌شرط با طالبان مذاکره می‌کنیم

معاون دفتر رئیس جمهور ، روز گذشته طی یک نشست خبری در کابل گفت که جهت تامین صلح در کشور، ارگ حاضر است تا با طالبان گفتگو کند. محمد هارون چخانسوری معاون دفتر رئیس جمهوری گفت که طرح واضح در زمینه صلح با طالبان و گفتگو با...