ارگ ریاست‌جمهور هدف راکت‌های طالبان

ارگ ریاست‌جمهور هدف راکت‌های طالبان

مقام‌های امنیتی کابل از اصابت سه فیر راکت در نزدیکی ارگ ریاست‌جمهوری خبر داده‌اند. گفته می‌شود که این راکت‌ها ساعت ۹:۰۰ شب گذشته شلیک‌شده است که یکی آن در حوزه دهم در منطقه چهارراهی زنبق، دومی در نزدیک وزارت معادن و...