ارگ و بلخ در آستانه ختم تنش‌ها

ارگ و بلخ در آستانه ختم تنش‌ها

پس از اوج گیری تنش‌ها میان ارگ ریاست جمهوری و عطامحمد نور والی برکنار شده‌ی بلخ، روز گذشته، به تفاهمی رسیده اند که بر بنیاد آن، یک والی جدید با توافق عطامحمد نور برای بلخ معرفی خواهد شد.   معصوم ستانکزی رئیس عمومی...