ارگ: گفته‌های رییس‌جمهور ایران در مورد بندهای آب افغانستان بی‌جاست

ارگ: گفته‌های رییس‌جمهور ایران در مورد بندهای آب افغانستان بی‌جاست

ارگ ریاست‌جمهوری در واکنش به گفته‌های رییس‌جمهور ایران در مورد بندهای آب افغانستان می‌گوید حکومت حق پاسداری از آب‌هایش دارد. نجیب آزاد، معاون سخنگوی رییس‌جمهور غنی، این اظهارات حسن روحانی را بیجا توصیف کرد. آقای...