ارگ: “افغانستان مکان امن طالبان پاکستانی نیست”

ارگ: “افغانستان مکان امن طالبان پاکستانی نیست”

معاون سخنگوی ریاست جمهوری ادعاهای مقام‌های پاکستانی مبنی بر حمایت حکومت افغانستان از طالبان پاکستانی را رد کرد. دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، صحبت‌های وزیر دفاع پاکستان که گفته بود افغانستان به مکانی...