نوشته هایی با برچسب "ارگ:”کمیسیون تدارکات ملی باعث صرفه جویی ۲۴۰ میلیون دالری در قراردادها شده است”"

منظوری ۱۱ قرارداد به ارزش ۹۵۵ میلیون افغانی از سوی کمیسیون تدارکات

منظوری ۱۱ قرارداد به ارزش ۹۵۵ میلیون افغانی از سوی کمیسیون تدارکات

کمیسیون تدارکات ملی، ۱۱ قرار داد به ارزش ۹۵۵ میلیون افغانی را منظور کرده است. به اساس خبرنامۀ ارگ ریاست‌جمهوری، این نشست شام دیروز (دوشنبه) در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. تدارک تجهیزات برقی برای ولسوالی سروبی مربوط شرکت...

ارگ:”کمیسیون تدارکات ملی باعث صرفه جویی ۲۴۰ میلیون دالری در قراردادها شده است”

ارگ:”کمیسیون تدارکات ملی باعث صرفه جویی ۲۴۰ میلیون دالری در قراردادها شده است”

ریاست جمهوری اعلام کرده است که از زمان آغاز کار کمیسیون تدارکات ملی تاکنون بیش از ۲۴۰ میلیون دالر در قراردادها صرفه جویی شده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری با نشر یک بسته معلوماتی با "فصل آبادانی" گفته است که کمیسیون...