“اروپا تا هنوز متوجه نیست که در اسلام غرق می‌شود؛ اما این‌یک واقعیت است”

“اروپا تا هنوز متوجه نیست که در اسلام غرق می‌شود؛ اما این‌یک واقعیت است”

وزیر عدلیه حکومت بلژیک در پارلمان اروپا گفت که شمار مسلمانان در اروپا خیلی زود بیشتر از مسیحیان می‌شود. به گزارش سرویس فرانسه‌ای شبکه "RT"، کوئن گین وزیر عدلیه بلژیک روز گذشته، در پارلمان اروپا گفت: "اروپا تا هنوز متوجه...