نزدیک به ۲۰ میلیون تن در اروپا از آب آشامیدنی بی‌بهره اند

نزدیک به ۲۰ میلیون تن در اروپا از آب آشامیدنی بی‌بهره اند

مسئولان در کمیسیون اتحادیه‌ی اروپا می‌گویند که نزدیک به ۲۰ میلیون تن از شهروندان اروپایی از آب آشامیدنی صحی که از جمله‌ی حقوق اولیه شان محسوب می‌شود، بی‌بهره اند.   آنان گفته اند که درصد بالای این شهروندان را...