اروپا، غرق در مواد مخدر

اروپا، غرق در مواد مخدر

گزارش‌های منتشرشده در اروپا نشان می‌دهد که مصرف داروهای روان‌گردان و مواد مخدر در بین جوانان اروپایی، طی چند سال اخیر افزایش‌یافته است. گفته می‌شود که داروهای روان‌گردان در اروپا به شکل‌های مختلف چون قرص، پودر و...